การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.