การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘ Tb ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ccb๖)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.