การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๙๕/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.