การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปจ. ๙๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.