การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Gw) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปจ. ๙๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.