การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) (ติดตั้งภายในศูนย์ควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.