การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘ TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.