การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๐๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ยื่นวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น

Comments are closed.