การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.