การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๑/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.