การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหาคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

วันที่ประกาศ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.