การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ปี)

ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.