การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.