การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.