การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๓ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๘ กันยายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.