การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.