การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.