การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.