การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๙๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.