การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ระบบเครือข่าย Traffic ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๘๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.