การจ้างบำรุงรักษาอุปกรร์เครือข่ายของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอุปกรณ์ Core Switch ระบบเครือข่าย Traffic ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๙๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.