การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass กับ M-Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (GW) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๙๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.