การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) เดิมให้เป็นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ในด่านฯ พระราม ๙-๑

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.