การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ช่องทางที่ ๔,๕ และ ๖ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ ช่องทางที่ ๒ และ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.