การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ช่องทางที่ ๔, ๕ และ ๖ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ ช่องทางที่ ๒ และ ๓

ประกาศวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.