การจ้างปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านฯ บางเมือง ๒ (ทางเข้า ๒) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.