การจ้างปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านฯ บางเมือง ๑ (ทางเข้า ๑) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.