การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) เดิมให้เป็นช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) ในด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ช่องทางที่ ๓ ทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.