การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัตรเป็น Easy Pass Plus ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.