การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อรองรับการหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีฯ และปรับปรุงการรับส่งข้อมูล RabbitMQ

ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.