การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก (BANK Top-up) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)

วันที่ประกาศ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.