การจ้างปรับปรุงถนนเลียบด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง ๔ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๖๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.