การจ้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง ท่าเรือ – ดาวคะนอง

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2564 – 27 มกราคม 2564

Comments are closed.