การจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน SP.๓๘ กม.๓๑+๔๐๐ จำนวน ๑ จุด ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.