การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๓ ด่าน

ประกาศวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.