การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๓ ด่าน

เลขที่ กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.