การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบันไดทางขึ้นอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษบูรพาวิถี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.