การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบันไดทางขึ้นอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.