การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผนทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๙๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.