การจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง บริเวณ Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.