การจ้างผลิตและจัดแสดง VDO Mapping เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง กทพ.ครบรอบ ๕๐ ปี

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.