การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.