การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕แชร์

Comments are closed.