การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.