การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.