การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ EXAT Home Live ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.