การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.