การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านรายการ การทางพิเศษเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.