การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม กทพ.ผ่านรายการ Cat Radio TV ๒๐๒๑ (Season ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔Comments are closed.