การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Comments are closed.